ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 28.06.2021 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 28.06.2021 R.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2021 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 09:00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c., adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Załączniki_ZWZA_28.06.2021

2/ Klauzula-RODO


Osoby reprezentujące spółkę: Jacob Brouwer Prezes Zarządu

**************************************************************************************************