NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 22.03.2018 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 22.03.2018 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 22.03.2018 R. Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 22 marca 2018 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka, Katarzyna Nowak s.c. przy ul. Świętojerskiej 5/7. Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika: Jacob Brouwer Prezes Zarządu
**************************************************************************************************

UCHWAŁY_22.03.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 22 marca 2018 r.