NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 09.04.2019 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 09.04.2019 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 09.04.2019 R. Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 09 kwietnia 2019 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii  Notarialnej Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka, Katarzyna Nowak, Joanna Kurek, Patrycja Konończuk, Wanda Wojewoda, Joanna Zubala i Sebastian Chaber spółka cywilna przy ul. Podwale 13/15 (00-252 Warszawa). Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Jacob Brouwer Prezes Zarządu

**************************************************************************************************

 

UCHWAŁY 09.04.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 09 kwietnia 2019 r.