KALENDARIUM 2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Kwartalne:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.- 14 lutego 2018 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.- 15 maja 2018 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.- 14 sierpnia 2018 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.- 14 listopada 2018 r.

Roczny:

  1. Raport roczny za 2017 rok – 30-05-2018 r.