KALENDARIUM 2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Kwartalne:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14-02-2017 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15-05-2017 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14-08-2017 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14-11-2017 r.

Roczny:

  1. Raport roczny za 2016 rok – 30-05-2017 r.