News

#PROSTOzPARKIETU. Kamil Hajdamowicz: Cztery atrakcyjne spółki w trendzie wzrostowym

Posted on

#PROSTOzPARKIETU. Kamil Hajdamowicz: Cztery atrakcyjne spółki w trendzie wzrostowym (źródło: Serwis http://www.rp.pl/gielda) Piotr Zając: W branży tej (~spółek energetycznych) działa coraz więcej spółek giełdowych. Na GPW mamy Sunex, a NewConnect 11 podmiotów, w tym m. in. Columbus Energy, Termo2Power czy Fluid. Czy mimo ryzyk ze strony regulatora warto interesować się tymi firmami? Kamil Hajdamowicz: Jak najbardziej, […]

News

NCBiR przyznał granty m.in. na magazyny energii, perowskity i IoT

Posted on

(źródło: Serwis http://gramwzielone.pl/) "(…) Opracowaniem wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej zajmie się spółka Termo2Power SA, która na ten cel pozyskała z PBSE 1,6 mln zł przy wartości projektu 2 mln zł (…)" Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach programu sektorowego PBSE dedykowanego […]

News

Projekt Spółki został zakwalifikowany do dofinansowania w Programie Badawczym Sektora Elektroenergetycznego PBSE, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Posted on

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu PBSE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 8/1.2/2016 Spółka pozyskała informację o zakończeniu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Programu sektorowego PBSE (konkurs 8/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020. Do dofinansowania został zakwalifikowany wniosek Spółki pt. "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni […]